Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu


Umowa nr PPA/00020/05/D
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 umowę w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Moduł Programu:
Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
Termin realizacji projektu: 17.11.2023 r.- 29.02.2024r.
Dofinansowanie z PFRON: 9 616,80 zł
Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu. W ramach projektu zakupiono plan tyflograficzny, dzięki któremu osoby słabowidzące i niedowidzące odczytają informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Dodatkowo zakupiono i zamontowano tabliczki ze znakami Braille’a, poddrukiem i piktogramem. W ramach likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych zakupiono pętlę indukcyjną stacjonarną oraz pętlę indukcyjną przenośną , których celem jest wspomaganie słyszenia u osób słabosłyszących.

20240320 080241 20240320 080302 1 20240320 080603 20240320 080652 1
  20240320 080719 20240320 080152 20240320 080737  

2