Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-23.02.2024 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą w ciągu całego roku uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w placówkach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości pod
adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Dyżury telefoniczne kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19-23.02.2024 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 będą pełnili:
1. 19.02.2024r. (poniedziałek)
tel. 43/ 84 20 167

2. 20.02.2024r. (wtorek)
tel. 43/ 84 20 133

3. 21.02.2024 r. (środa)
tel. 43/ 84 20 125

4. 22.02.2024 r. (czwartek)
tel. 43/ 84 20 114

5. 23.02.2024 r. (piątek)
tel. 43/ 84 20 167

plakat WTWS 3m

     Powiat Wieluński przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na podstawie Umowy nr 20/2023, zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Wieluńskim, Powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 26.600,00zł na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu.
     Celem Programu było wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 - grudzień 2023.

1

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Informuje się, iż PCPR w Wieluniu przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.