Plan  awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Z uwagi na zmianę rytmu codziennego społeczeństwa wynikającego z działań podjętych przez władze państwa mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV 2, a tym samym ograniczenia wynikające z przemieszczania się i izolacja , mogą negatywnie wpłynąć na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej.  Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotyczące zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie , Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn ” Osobisty plan awaryjny”. Szczegóły na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich —>

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf