Przemoc w rodzinie- to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:
• Przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi)
• Przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje)
• Przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nieakceptowanych)

PAMIĘTAJ! Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie. Rodzina to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Kojarzy się z miłością, bezpieczeństwem, opieką oraz wsparciem. Czasami spotyka nas krzywda ze strony tych, którzy powinni być dla nas przykładem i ostoją miłości. Co wtedy? Jeżeli ktoś:

– popycha Cię, uderza, szarpie, dusi, zastrasza, grozi, wyśmiewa, upokarza, krytykuje, wymusza kontakty seksualne, odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich, domaga się posłuszeństwa, szantażuje emocjonalnie

ZGŁOŚ SIĘ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu (ul. Śląska 23, pon. – pt. 7.30-15.30/ tel.: 43 843 14 90) lub do PCPR OIK (ul. Śląska 23, II piętro, pok. nr 9 w terminach podanych w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej