Szczegółowe informacje dotyczące w/w programu oraz osób niepełnosprawnych, do których jest skierowane wsparcie znajdują się na stronie PFRON. Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (system SOW)- https://sow.pfron.org.pl/.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym do dnia 04 września 2020r.