sow

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż nabór wniosków w formie elektronicznej do programu Aktywny Samorząd 2022 o dofinansowanie kosztów nauki jest realizowany od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.03.2022 r.( Moduł II student- rok szkolny/akademicki 2021/2022 ), natomiast nabór wniosków dotyczący dofinansowania do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ( Moduł I ) będzie realizowany od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022r.
    
Nadmienia się iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informuje się również, iż wszystkie wzory wniosków oraz niezbędne załączniki do wniosków dostępne będą po zarejestrowaniu/zalogowaniu do systemu SOW. – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/.