sow

Zachęca  się wszystkich wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie do wyżej wymienionych form wsparcia drogą elektroniczną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż  od dnia 01.01.2020 r. została uruchomiona  możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w systemie elektronicznym SOW  przygotowanym przez PFRON – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/     Nadmienia się, iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Konieczne jest zatem wypełnienie wniosków oraz dołączenie skanów załączników wymaganych  na platformie SOW. Informuje się również iż osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu. Informuje  się, że nowe  formularze wniosków w wersji  papierowej będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach

Do pobrania:
Wniosek RS Przedmioty Ortopedyczne