sow

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż nabór wniosków w formie elektronicznej do programu Aktywny Samorząd 2023 o dofinansowanie kosztów nauki jest realizowany od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.( Moduł II student- rok szkolny/akademicki 2022/2023 ), natomiast nabór wniosków dotyczący dofinansowania do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ( Moduł I ) będzie realizowany od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.
     Informuje się również, iż wszystkie wzory wniosków oraz niezbędne załączniki do wniosków dostępne będą po zarejestrowaniu/zalogowaniu się do systemu SOW. – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/.

Więcej informacji w zakładce Aktywny Samorząd 2023r.