sursum

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu WIELUŃSKI podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:
- E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”
- E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”
- E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”
- KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”
- ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa
- SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego

Stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:
• Facebook - www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
• Tik Tok - www.tiktok.com/@edukacjaprawna
• Instagram - www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
• Serwis - www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną
• infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994
• całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

pasek