Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

INFORMACJE OGÓLNE

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
• osób w podeszłym wieku;
• osób przewlekle somatycznie chorych
• osób przewlekle psychicznie chorych
• dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
• dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
• osób niepełnosprawnych fizycznie
• osób uzależnionych od alkoholu
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.  
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu  w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCY NA TERENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

Na terenie Powiatu Wieluńskiego funkcjonuje domy pomocy społecznej: dla osób przewlekle psychicznie chorych w Skrzynnie. Starosta Wieluński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje  nadzór nad ich działalnością. Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie posiada stałe zezwolenie na prowadzenie działalności.

SKRZYNNO

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W Skrzynnie
Skrzynno 13
98-311 Ostrówek
tel/fax.:(43) 841 50 60
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: https://dpsskrzynno.pl/
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka dysponuje 162 miejscami.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
• małżonek, zstępni przed wstępnymi
• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA
W 2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 6 Starosty Wieluńskiego z dnia 27.01.2021r (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 414 z dnia 29.01.2021 r.)  średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie (Skrzynno 13; 98-311 Ostrówek) – w wysokości 3.957,25 zł.