grafika

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu ogłasza nabór na stanowisko pedagoga „warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych” w ramach projektu „Rodzina to jest siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibie instytucji szkoleniowej. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku pedagog.
 
1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń
2. Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres,(liczy się data wpływu oferty) e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. termin składania ofert – 24.01.2022 r.
3. Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie
4. Miejsce realizacji zamówienia: powiat Wieluński
5. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia pedagogicznego w wymiarze 90 godzin zajęć w ramach warsztatów 60 godzin w roku 2022 oraz 30 godzin w roku 2023 dla 20 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej integracji RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są rodziny zastępcze - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zakres warsztatów obejmuje:
• program warsztatów 90 godzin zajęć, którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu relacji dziecko -rodzic, aby nauczyć się mądrego postępowania z dzieckiem. Program będzie przewidywał pracę w obszarze mi.in. komunikacji, rozpoznawanie i nazywania uczuć u siebie i dziecka, podstawowa wiedza dotycząca szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży.
• czas, częstotliwość zajęć dostosowana w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb
• język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
• drukowanie materiałów dwustronne
Termin realizacji zadania: od stycznia 2022 do 31 maja 2023 r., według opracowanego harmonogramu
osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
Beata Korczewska
tel: 43 843 14 90