CCI01022022mOd 1 lutego rodziny zastępcze mogą składać wniosku do ZUS na świadczenie 500+!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż 1 stycznia 2022 r. weszła  w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 1981), która ustanowiła Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ realizujący świadczenie wychowawcze (500+).

W związku z powyższym informuje się, iż dodatek wychowawczy (500+) będzie wypłacany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu do 31.05.2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:
• SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.
Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?
Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.