Niepełnosprawni mieszkańcy Województwa Łódzkiego mają możliwość zmiany swojego życia poprzez uczestnictwo w specjalnie dla nich przygotowanym projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego!” 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 80 osób z niepełnosprawnościami, w ramach którego każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie:
• wsparcie psychologa, doradcy zawodowego z którymi przygotuje Indywidualną Ścieżkę Wsparcia,
• udział w szkoleniach zawodowych i warsztatach kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy
• wparcie pośrednika pracy
• możliwość udziału w 3-miesięcznym stażu zawodowym
• opiekę asystenta
a dodatkowo za udział w szkoleniach i stażu stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub dzieckiem.

Do pobrania:
Plakat