Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, któego dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci.

Zobacz ulotkę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż w dniach 10-11.12.2020r. zostanie zorganizowane szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych pn.” Radzenie sobie ze stresem”. Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych
w powiecie wieluńskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Miejsce szkolenia: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu. ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń

Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 43 843 14 90.

Z uwagi na zmianę rytmu codziennego społeczeństwa wynikającego z działań podjętych przez władze państwa mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV 2, a tym samym ograniczenia wynikające z przemieszczania się i izolacja , mogą negatywnie wpłynąć na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotyczące zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie , Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn ” Osobisty plan awaryjny”. Szczegóły w zakładce „Przemoc w rodzinie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż od 20 kwietnia 2020r (poniedziałek) Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Telefon Zaufania.

PCPR w Wieluniu informuje, iż w dniu 09.04.2020r. Powiat Wieluński przystąpił do realizacji Modułu III Programu ” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Szczegółowe informacje dotyczące w/w programu oraz osób niepełnosprawnych, do których jest skierowane wsparcie znajdują się na stronie PFRON. Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (system SOW)- https://sow.pfron.org.pl/.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym do dnia 04 września 2020r.