2

 

 

 

 

Informuje się, iż od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami. Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami. Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum Informacyjno-Doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy łódzkim Oddziale PFRON przy ul. Kilińskiego 169 w Łodzi.


Poniżej linki do strony PFRON ze szczegółowymi informacjami dot. wypożyczalni:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/sprawdz-jak-skorzystac-z-wypozyczalni/

Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu


Umowa nr PPA/00020/05/D
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 umowę w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Moduł Programu:
Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
Termin realizacji projektu: 17.11.2023 r.- 29.02.2024r.
Dofinansowanie z PFRON: 9 616,80 zł
Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu. W ramach projektu zakupiono plan tyflograficzny, dzięki któremu osoby słabowidzące i niedowidzące odczytają informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Dodatkowo zakupiono i zamontowano tabliczki ze znakami Braille’a, poddrukiem i piktogramem. W ramach likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych zakupiono pętlę indukcyjną stacjonarną oraz pętlę indukcyjną przenośną , których celem jest wspomaganie słyszenia u osób słabosłyszących.

image002

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż w dniu 29 marca 2024 r. urząd będzie czynny do godz. 13.00 . Za utrudnienia przepraszamy.

sursum

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI , w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.