Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowano następujące materiały:
1.     E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
- Prawa cywilnego (dla seniorów),
- Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
- Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
- Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
2.     E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
3.     E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
4.     EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym)

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej.
Na podstronie projektowej znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.
Ponadto zachęcamy do śledzenia:
- profilu na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

 

Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży (edycja IX). Jeżeli wypełnili już Państwo wcześniej formularz zgłoszeniowy to zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Kampanii 19 dni i odwiedzenie strony Kampanii 19 dni na Facebooku.
Fundacja po DRUGIE już po raz dziewiąty we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami rozpoczyna przygotowania do międzynarodowej Kampanii 19 dni w trakcie której podejmowane będą wspólne działania na rzecz profilaktyki dotyczącej krzywdzenia i przemocy. Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet - Women's World Summit Foundation.

Tego dnia rozpoczyna się cykl filmów edukacyjnych na temat funkcjonowania dziecka z FASD
1.                              1. film -  premiera: 09.09.;
2.                              2. film -  premiera: 16.09.,
3.                              3. film -  premiera: 23.09.

„Nie tylko FASD, czyli jak całościowo pojmować historię życia dziecka” film edukacyjny na temat funkcjonowania dziecka z FASD z udziałem psychologów Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, oferuje bezpłatną pomoc mieszkańcom województwa łódzkiego w zakresie diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum FASD.
W ramach działalności Punktu wykonywana jest  kompleksowa diagnoza w zakresie FASD, zakończona wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.
 
Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego na temat FASD.
 
Poniżej linki do stron:
 
https://rcpslodz.pl/o-rcps-lodz-t20/aktualnosci-a26/9-wrzesnia-swiatowy-dzien-fas-r264#!
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SWyOFx6EEE0

Plakat Gotowi na zmiany 1m

Niepełnosprawni mieszkańcy Województwa Łódzkiego mają możliwość zmiany swojego życia poprzez uczestnictwo w specjalnie dla nich przygotowanym projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego!” 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 80 osób z niepełnosprawnościami, w ramach którego każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie:
• wsparcie psychologa, doradcy zawodowego z którymi przygotuje Indywidualną Ścieżkę Wsparcia,
• udział w szkoleniach zawodowych i warsztatach kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy
• wparcie pośrednika pracy
• możliwość udziału w 3-miesięcznym stażu zawodowym
• opiekę asystenta
a dodatkowo za udział w szkoleniach i stażu stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub dzieckiem.

Do pobrania:
Plakat