Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Do pobrania:

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-26.02.2023 r. obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy. Więcej informacji w zakresie powyższej tematyki można uzyskać na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą w ciągu całego roku uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w placówkach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

W dniach od 20 do 26 lutego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym na temat przysługujących im uprawnień, wytłumaczą jak przejść przez procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu oraz podległych komisariatach w wyznaczonych dniach pod określonymi numerami telefonów dyżurować będą policjanci:
    • 20 lutego 2023 roku, w godz.  10:00- 13:00 – Referat dw. Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją;  tel. 47 845 52 65
    • 21 i 22 lutego 2023 roku, w godz. 10:00- 13:00 – Wydział Dochodzeniowo- Śledczy; tel. 47 845 52 20
    • 23 lutego 2023 roku, w godz. 10:00- 13:00 – Wydział Dochodzeniowo- Śledczy; tel. 47 845 52 47
    • 24  lutego 2023 roku, w godz. 10:00- 13:00 – Wydział Dochodzeniowo- Śledczy; tel. 47 845 52 17
    • 25 luty 2023 roku godz.  10:00- 13:00 – Referat dw. Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją;  tel. 47 845 52 88
    • 26 lutego 2023 roku, w godz. 10:00- 13:00 – Wydział Dochodzeniowo- Śledczy; tel. 47 845 52 17

Komisariat Policji w Osjakowie:
    • od 20 do 24 lutego 2023 roku pod numerami tel. 47 845 5930,  47 845 5939

Komisariat Policji w Białej:
    • od 20 do 24 lutego 2023 roku pod numerami tel. 47 845 59 12, 47 845 5914.

Dyżury telefoniczne kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 20-24.02.2023 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 będą pełnili:

20.02.2023r. (poniedziałek)
tel. 43/ 84 20 125
tel. 43/ 84 20 167

21.02.2023r. (wtorek)

tel. 43/ 84 20 167
tel. 43/ 84 20 190
22.02.2023 r. (środa)

tel. 43/ 84 20 133
tel. 43/ 84 20 167
23.02.2023 r. (czwartek)

tel. 43/ 84 20 133
tel. 43/ 84 20 121
24.02.2023 r. (piątek)

tel. 43/ 84 20 190
tel. 43/ 84 20 121

Dyżur telefoniczny w dniach 20-24.02.2023 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 pod nr telefonu
43/ 84 20 132 będzie pełnił asystent sędziego. 

Nabór wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023, od dnia 16.01.2023r. przyjmuje wnioski do Programu.

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, od dnia 16.01.2023r. przyjmuje wnioski do Programu.

Szanowni Państwo,
 
od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
 
Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:
- bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS
To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
- oraz za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia  – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

 

 

Kiedy wypłata świadczenia
Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

  • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
  • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
  • w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.


500+ dla obcokrajowców
Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA i też pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
 
Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy
Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach na naszej stronie  https://www.zus.pl/