KP plakat Wieluńm

sursum

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest także EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu WIELUŃSKIEGO podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych znajdą Państwo m.in.:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Zakupy i sprzedaż w Internecie”),
- Artykuły prawne (m.in.: „Prawo do renty rodzinnej”, „Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Zasiedzenie nieruchomości”, „Zaliczka, a zadatek”)

Na stronie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym.
Ponadto zachęcamy do śledzenia - nas na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.


zad

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, które zajmuje się pracą na rzecz osób niesłyszących obecnie realizuje projekt o nazwie "Pomoc psychologiczna w języku migowym".
W ofercie sesje indywidualne i grupowe z psychologiem znającym Polski Język Migowy.
Projekt skierowany jest do osób głuchych posługujących się językiem migowym i/lub ich bliskich i rodzin. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin projektu

sow

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż nabór wniosków w formie elektronicznej do programu Aktywny Samorząd 2023 o dofinansowanie kosztów nauki jest realizowany od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.( Moduł II student- rok szkolny/akademicki 2022/2023 ), natomiast nabór wniosków dotyczący dofinansowania do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ( Moduł I ) będzie realizowany od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.
     Informuje się również, iż wszystkie wzory wniosków oraz niezbędne załączniki do wniosków dostępne będą po zarejestrowaniu/zalogowaniu się do systemu SOW. – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/.

Więcej informacji w zakładce Aktywny Samorząd 2023r.