sursum

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI , w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest także EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też umieszcza się DARMOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu WIELUŃSKIEGO podstronie projektowej. (ŁĄCZE: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wielunski-2024/)

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w I kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:
- E-PLAKAT ORAZ E-ULOTKĘ o punktach NPP i NPO
- E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie”
- E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Mediacje w sprawach rozwodowych”
- E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zmiana imienia i nazwiska”
- KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność na drodze”
- ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu praw pacjenta, pomocy ofiarom przestępstw, świadkom i ich najbliższym
- SONDA ULICZNA z zakresu prawa drogowego


Stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:
• Facebook - www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
• Tik Tok - www.tiktok.com/@edukacjaprawna
• Instagram - www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
• Serwis - www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną
• infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994
• całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje