Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż z dniem 30 listopada 2023 r. upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2024 r., o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych;
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Aktualne druki wniosków, lista załączników oraz załączniki znajdują się w zakładce: druki do pobrania Osoby z niepełnosprawnością.