sursum

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest także EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu WIELUŃSKIEGO podstronie projektowej:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),
- Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie - co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty - komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),
- Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),
- E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:
- Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,
- Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,
- Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” - dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ponadto zachęcamy do śledzenia nas na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.