grafika

 

W związku z tym iż do PCPR w WIeluniu nie wpłynął formularz wyceny dotyczący szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na usługę obozu socjoterapeutycznego dla 22 osób tj. osoby z pieczy zastępczej i otoczenia uczestniczących w projekcie "Rodzina to jest siła" przedłuża się termin jego składania do dnia  11.05.2022

Projekt “Rodzina to jest siła” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09 - IX Włączenie społeczne, Działanie 02 - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wieluń, dnia 4 maja 2022 r.

Szacowanie wartości zamówienia na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego dla 22 osób, tj. osoby z pieczy zastępczej i otoczenia uczestniczących w projekcie „Rodzina to jest siła”

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Powiat Wieluński, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Śląska 23, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:
Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji obozu socjoterapeutycznego dla 22 osób tj. osoby z pieczy zastępczej i otoczenia uczestniczących w projekcie „Rodzina to jest siła”.
II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Śląska 23.
III. Przedmiot postępowania:
Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:
55000000 -0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 10-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla 22 dzieci, który odbywać się będzie w miejscu atrakcyjnym turystycznie w Polsce. Podczas obozu odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży - łączny czas trwania zajęć 60 godzin. Zajęcia dotyczyć będą m.in. kształtowania umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem z niechcianymi uczuciami, rozwijanie umiejętności kontroli własnych emocji oraz zajęcia profilaktyczne dotyczące m.in. używek (alkohol, narkotyki).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:
a) Transport uczestników i uczestniczek wyjazdu tam i z powrotem. Wykonawca zapewni, że wszyscy uczestnicy wyjazdu będą przewożeni w zakresie przewozu osób przepisami prawa (m.in. aktualne; badania techniczne pojazdów, którymi będą podróżować uczestnicy, aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu przewozu osób - dla przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy).
b) Ubezpieczenie wszystkich osób- NNW.
c) Opiekę podczas trwania całego obozu, w tym doraźna opieka medyczna. Zapewnienie opiekunów - wychowawców, którzy będą zobligowani do prowadzenia dokumentacji zajęć realizowanych podczas obozu.
d) Noclegi wraz z pełnym wyżywieniem składającym się ze śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji plus suchy prowiant na drogę powrotną.
e) Program obozu dostosowany do wieku i kondycji uczestników i uczestniczek.
W ramach programu należy zorganizować rożne atrakcje dostępne na miejscu (np. wycieczki, wędrówki po górach, korzystanie z wyciągów/parku linowego, rejsu statkiem/aquaparku, zajęcia rekreacyjne, zabawy integracyjne, paintball, konkursy
z nagrodami, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, rozgrywki sportowe (m.in.: gry zespołowe, plika nożna, siatkówka plażowa, tenis stołowy i tym podobne) oraz zapewnienie przewodników, instruktorów i osoby posiadających wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji zaplanowanych atrakcji.
f) Psychologa prowadzącego 60 godzin zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych oraz profilaktyki.

1. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:
Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 11.05.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego szacowania.

Pobierz załącznik:

Załącznik do szacowania