znaki strona www 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 Fundusz Solidarnościowy
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

DOFINANSOWANIE
1.032.600,00 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1.032.600,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż Powiat Wieluński przystąpił do realizacji Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usługi asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku.
Skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu ul. Śląska 23, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Dodatkowe informacje dotyczące udziału w programie pod numerem tel. 43 843 14 90 lub 516 913 883 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.

Warunki uczestnictwa w Programie:
• posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż. w których występują łącznie wskazania w pkt 7 i 8 : tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zgłoszenie do udziału w programie AOON musi zawierać:
• wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
• kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
• kserokopię aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
• kserokopie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 r.ż.
• Podpisane formularze klauzuli informacyjnej RODO (zał. nr 2 i 3).

Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela PCPR w Wieluniu.
Realizator Programu AOON nawiąże kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w programie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
i przekaże informację o wynikach naboru.

Pliki do pobrania:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Załącznik nr 8