Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu: 6 803 000,65 zł Maksymalny poziom dofinansowania UE: 5 733 568,95 zł Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. - 31.12.2022r.
Szczegóły w załączniku.
Załącznik:
Informacja o realizowanym projekcie PO WER (V) (1)