Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wieluńskim na lata 2017-2020″.

UCHWALA NR XXVI_158_16

Uchwała Nr XL/274/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30  grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wieluńskim na lata 2014-2021″.

UCHWALA NR XL_274_13

Uchwała Nr XL/275/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wieluńskim na lata 2014-2021″.

UCHWALA NR XL_275_13