Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Kopia BAZA instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczącyh usługi dla rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie 2018 ROK (2)

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2018 r.

Kopia Kopia Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2018 roku (1)