Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON

 

 

W 2018 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł I:

I termin przyjmowania wniosków od 01.03.2018 r. do 31.05.2018 r.

II termin przyjmowania wniosków od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

 • Moduł II:

I termin przyjmowania wniosków (dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2017/2018) od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

II termin przyjmowania wniosków (dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2018/2019) od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

 

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania można się zapoznać w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku (Załącznik do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018r.), który jest dostępny na stronie internetowej www.pforn.org.pl.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania oraz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, pokój nr 2 (na parterze), ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń lub pod numerem telefonu 43 843 14 90 wew. 113.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń; pokój nr 2 (na parterze). Numer telefonu 43 843 14 90 wew. 113.