Wnioski do pobrania:

Obszar A

Załącznik-nr-1-do-Procedur-2018-MI-A1-2018-O

Załącznik-nr-2-do-Procedur-2018-MI-A1-2018-P — kopia

Załącznik-nr-3-do-Zasad-2018-MI-A2-2018-P — kopia

Obszar B

Załącznik-nr-4-do-Zasad-2018-MI-B1-2018-P — kopia

Załącznik-nr-5-do-Zasad-2018-MI-B1-2018-P

Załącznik-nr-6-do-Zasad-2018-MI-B1-2019-P — kopia

Załącznik-nr-7-do-Zasad-2018-MI-B1-2019-P

Obszar C

WNIOSEK C O

WNIOSEK O — kopia

Obszar D

Załącznik-nr-10-do-Zasad-2018-MI-D-2018-P


UWAGA STUDENCI!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż od dnia 16.09.2019 r. została uruchomiona możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze 2019/2020 w Programie Aktywny Samorząd- Moduł II  w systemie elektronicznym SOW  przygotowanym przez PFRON – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/

Zachęca się studentów i uczniów szkół policealnych do składania wniosków na dofinansowanie do Programu Aktywny Samorząd – Moduł II w formie elektronicznej. Nadmienia się iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informuje się również, iż za złożenie wniosku drogą elektroniczną jest możliwość uzyskania dodatku w wysokości 800,00 zł w trakcie trwania obecnego naboru, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r. Konieczne jest, zatem wypełnienie wniosków oraz dołączenie skanów załączników wymaganych na platformie SOW.

Nadmienia się, że tradycyjne formularze wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach do dnia 10 października 2019 r., jednak złożenie wniosku w takiej formie nie daje możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800,00 zł.


AKTYWNY SAMORZĄD 2019 – Wznowienie dofinansowania Zadanie 1 Obszar C 

Informuje się, iż wnioski  w ramach Zadania 1 Obszar C  tj.  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności do 16 r.ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym można składać do dnia 31.08.2019r. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu  wnioskodawcy terminu  na złożenie wniosku  jednak nie później niż do dnia 30.09.2019 r. po uprzednim złożeniu podania o przywrócenie w/w  terminu z uzasadnieniem do Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu.  Z aktualnymi warunkami dofinansowania można się zapoznać w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku (Załącznik do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.), który jest dostępny na stronie internetowej www.pforn.org.pl.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania oraz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, pokój nr 3 (na parterze), ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń lub pod numerem telefonu 43 843 14 90.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń; pokój nr 3 (na parterze).

WNIOSEK C P — kopia

WNIOSEK C O — kopia — kopia


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu przedstawia terminy przyjmowania wniosków w ramach Pilotażowego Programu ,,Aktywny Samorząd ” w 2019 r. z podziałem na moduły:

  • Moduł I:

I termin przyjmowania wniosków od 01.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

II termin przyjmowania wniosków od 11.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

  • Moduł II:

I termin przyjmowania wniosków od 11.03. 2019 r. do 30.03.2019 r. ( dla wniosków składanych na rok akademicki/ szkolny 2018/2019).

II termin przyjmowania wniosków od 11.09.2019 r. do 10.10. 2019 r. ( dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2019/2020).

Jednocześnie nadmienia się,iż informacje dotyczące dofinansowania oraz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, pokój nr 3 ( na parterze), ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń lub numerem telefonu 438431490, tam także należy składać wnioski.

Szczegółowe informacje, zawierające wykaz form wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się w poniższych załącznikach:

Aktywny Samorząd 2019

Wniosek o dofinansowanie ( Moduł II ) ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”:

Załącznik-nr-26-do-Zasad-2018-MII-2018 nowy wniosek

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

Informacja pod poniższym linkiem:

U-004z_2019-3