Terminy przyjmowania specjalistów w PCPR Ośrodku Interwencji Kryzysowej  ul. Śląska 23, II piętro, pok. nr 9  w miesiącu kwietniu 2018 roku