Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sow.png

         

PCPR w Wieluniu informuje, iż w dniu 09.04.2020r. Powiat Wieluński przystąpił do realizacji Modułu III Programu ” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Szczegółowe informacje dotyczące w/w programu oraz osób niepełnosprawnych, do których jest skierowane wsparcie znajdują się na stronie PFRON. Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (system SOW)- https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym do dnia 04 września 2020r.

——————————————————————————————————————————————————-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż nabór wniosków w formie elektronicznej do programu Aktywny Samorząd 2020 o dofinansowanie kosztów nauki jest realizowany od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.( Moduł II student- rok szkolny/akademicki 2019/2020), natomiast nabór wniosków dotyczący dofinansowania do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ( Moduł I) będzie realizowany od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

            Nadmienia się, iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informuje się również, iż wszystkie wzory wniosków oraz niezbędne załączniki do wniosków dostępne będą po zarejestrowaniu/zalogowaniu do systemu SOW. – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/.

     Uwaga Wnioskodawcy!

http://pcpr-wielun.pl/WordPress/wnioski-przedmioty-ortopedyczne/Zachęca  się wszystkich wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie do wyżej wymienionych form wsparcia drogą elektroniczną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż  od dnia 01.01.2020 r. została uruchomiona  możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w systemie elektronicznym SOW  przygotowanym przez PFRON – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/     Nadmienia się, iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Konieczne jest zatem wypełnienie wniosków oraz dołączenie skanów załączników wymaganych  na platformie SOW. Informuje się również iż osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu. Informuje  się, że nowe  formularze wniosków w wersji  papierowej będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach. (Nowe formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy w Wieluniu  w zakładkach:

http://pcpr-wielun.pl/WordPress/wnioski-przedmioty-ortopedyczne/ http://pcpr-wielun.pl/WordPress/wnioski-do-pobrania-turnusy-rehabilitacyjne/